Klasická křížovka
Nápověda: AVON; IKAR   Autorka: Iva Böhmová
Vodorovně:
A – Kontakty; tajemný filmový mstitel. B – Předložka; stanovená; ranec. C – Otázka při sázce; dřívější obyvatel našeho území; obec u Komárna. D – Spojka; římské číslo 1003; zkr. býv. národního výboru. E – TAJENKA. F – Tady; obvazový materiál; silice z kafrovníku. G – Ženské jméno; jasná hvězda; fáze spánku. H – Trup; přístavní hráz; nuže. I – Útoky; nebrat.
Svisle:
1 – Úmrtí; příbuzná. 2 – Části pekáren; perlit (o víně). 3 – Předložka; boty; pobídka. 4 – Kterak; lesní bylina; ozn. našich letadel. 5 – Nářečně jenom; části molekuly. 6 – Zátoka; zn. kosmetiky. 7 – Prr; noviny; avšak. 8 – Cizopasné houby; pražské nakladatelství; povzdech. 9 – Hrubý; psice. 10 – Severské mužské jméno; kal.
Vyhodnotit Uložit Obnovit Smazat
Nápověda: Ovládací klávesy
star Enter Další slovo. star Shift+Enter Předchozí slovo. star Mezerník Změna směru.
star  <- 4 Kurzor vlevo. star  -> 6 Kurzor vpravo. star Esc Smazat písmeno.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ú, Ů, CH
Zástupné znaky: 1 = Ď, 2 = Ť, 3 = Ň, 7 = Ó, 8 = CH
Umístit...Umístění políček na správné místo.
? Josef Franta nazývaný (TAJENKA) se narodil 27. listopadu 1796 a zemřel 22. prosince 1857. Byl to spisovatel, pedagog a velký vlastenec. K jeho nejvýznamnějším dílům patří "Velký německo-český a česko-německý slovník".
LUSK - Křížovky online
Zdroj: Křížovkářský server
www.lusk.cz