česky česky english english deutsch deutsch
Přihlásit (vysvětlení) Registrovat
LUSK Luštění křížovek on-line.
LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Křížovkářský server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
K dnešnímu dni vyšlo již 6004 křížovek.

Hledat v archivu křížovek Archiv

Slovníček pomůže s neznámými slovy. Slovníček

Soutěž Soutěž

Návod jak luštit online Pomoc

Kontakt na autory Kontakt
Žena, která (TAJENKA), je nejnebezpečnější ze všech dravců.
G. B. Shaw
Klasická křížovka Legendy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A


B


C


D


E


F

G


H


I


J


K


Vodorovně:
A – Jednotka váhy (p); karlovarský hotel; sled. B – Ohrazený les; lékárenský praktikant; odborné články. C – Slabika smíchu; topivo; andské uzlové písmo; setření. D – Zájmeno osobní; bál; páni; španělsky „zlato“. E – Značně; Evropan; pomocnice rodičky; iniciály zpěváka Hály. F – TAJENKA. G – Zkratka voltampéru; stát v Přední Asii; mužské jméno (24. 12.); silice z kafrovníku. H – Opak dobra; příslušník klubu; spojka; kulička oživující Golema. I – Bezhrbý velbloud; epopej; citoslovce naříkání; chem. zn. ruthenia. J – Způsob vyjadřování vysoké míry vlastnosti; násilník; vězení. K – Sázenky; Amisův přítel; pracoviště v dole (mn. č.).
Svisle:
1 – Marš; start letadla. 2 – Předložka; souhlas; fanfára na závěr honu. 3 – Polévkový knedlíček; hýkavci; omakání. 4 – Stepní pták; cíl střelce; anglicky „eso“. 5 – Jestliže; odpověď na zaklepání na dveře; francouzská spojka. 6 – Stará solmizační slabika; zasívaná; serže. 7 – Karetní barva; samotná; nová hvězda. 8 – První housle; malíř z Hrusic; osamocen. 9 – Pohnutka; Zolův román; nebo. 10 – Chem. zn. osmia; v nejbližší chvíli; jméno zpěváka Tučného. 11 – Zkr. strojní a traktorové stanice; domácky Ilja; bezhotovostní platba. 12 – Tahle; jemný likér; americká zpěvačka. 13 – Látka k osušování nádobí; čestně; citoslovce zasyknutí. 14 – Pečivo z kynutého těsta; kaly.
Nápověda: ALAŠ; CHER; KEPRY; ORTY; UT
Autorka: Iva Böhmová
Vyhodnotit Uložit Obnovit Smazat
Plná políčka přeskočit Posun stránky
Nápověda: Ovládací klávesy
Enter
Další slovo.
Shift+Enter
Předchozí slovo.
Mezerník
Změna směru.
 <- 4
Kurzor vlevo.
 -> 6
Kurzor vpravo.
Esc
Smazat písmeno.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ú, Ů, Ü, CH, Ľ Umístit...Umístění políček na správné místo.
xml document Řešení do souboru