česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7163 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází (TAJENKA).
Carmen Sylva
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Buddhistické symboly ve tvaru kruhu. B – Zkažené; týkající se Sáma. C – Rozprava; řehtavě (řidč.). D – Otec boha Dia; TAJENKA; otočka. E – Školníci na univerzitách; přinesení nových prvků. F – Trhaviny; pokrytý pihami. G – Rozpoložení.
Svisle:
1 – Opak „nade“; zalévaná. 2 – Točený salám; slovensky „dělo“. 3 – Ohrnutá obruba kalhot; ležící (-á). 4 – Stanovené; obyvatelé Řecka; nástroj k řezání. 5 – Nejvyšší vrchol Beskyd; krátký příběh. 6 – Hesla; obnovení. 7 – Vytékat na povrch; najedený.
Hilfe: KRONOS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file