česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7163 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Víte, že na výrobu 100gramové (TAJENKA) je zapotřebí 1 700 litrů vody?
Joined Corners Clues
1 – Chemická značka tritia.
2 – Slabika smíchu.
3 – Severský přežvýkavec.
4 – Filmová akademie múzických umění.
5 – Shon a zmatek (expresivně).
6 – Autodidakt.
7 – Jha.
8 – TAJENKA.
9 – Zbavené povrchové tekutiny stečením kapek.
10 – Herna hazardních her.
11 – Keltská hradiště.
12 – Silné provazy.
13 – Slovenský souhlas.
14 – Název písmene „D“.
15 – Iniciála Yvety.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file