česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7163 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Když budete mít deset tisíc nařízení, zničíte jakýkoliv respekt (TAJENKA).
Winston Churchill
Circle puzzle Clues

1-4 – Příkop (u silnice).
3-6 – Výtvarné umění užívající geometrické prvky.
5-8 – Lopatovité čelisti jeřábu.
7-10 – Odrůda bílého vína.
9-12 – Nejnižší počet usnášeníschopných členů.
11-2 – Hudba.
žlutě – TAJENKA.
Help: OP-ART
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file