česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7163 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
16. 10. 1921 se v Kladně narodil světově oceňovaný designér Stanislav Lachman. Realizace se dočkalo na 900 jeho návrhů průmyslových výrobků. Jedním z nich byl např. legendární elektrický vysoušeč vlasů EM 521 (TAJENKA), ke kterému se dala připojit i plátěná helma k sušení vlasů natočených na natáčky. V roce 2007 byl Lachman za celoživotní dílo Akademií designu České republiky uveden do Síně slávy Czech Grand Design. Zemřel 5. 2. 2011 v Jablonci nad Nisou.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Nechutné nápoje; dvojjazýčkový dřevěný dechový nástroj. B – Starořecká oběť; stanovený účel. C – Zkr. léčebny dlouhodobě nemocných; vyboulenina na hřbetě velblouda; dávat radu. D – Chemická značka erbia; jméno dirigenta Peška; cukrovarnická plodina. E – TAJENKA. F – Tahle; nemocný člověk (ob. expr.); zkratka pro nadační fond. G – Tílka; potomci společných předků; řecký anýzový nápoj. H – Nechuť; semiš. I – Líce; portugalské poutní místo.
Svisle:
1 – Část postele; zkr. trinitrotoluenu. 2 – Jméno herečky Elsnerové; slovensky „řev“. 3 – Značka tangenty; mazaná. 4 – Iniciály režiséra Trojana; úspěšná hudební skladba; zřícenina nedaleko Prahy. 5 – Roztok kyseliny karbolové užívaný k dezinfekci; avšak. 6 – SPZ Jugoslávie; dř. příslušník šlechty v Rusku; název souhlásky. 7 – Citoslovce prudkého pohybu; týkající se rázu. 8 – Oční lékař (hovorově); předložka; MPZ Egypta. 9 – Knižní turistický průvodce; st. SPZ Ústí nad Labem. 10 – Osobní zájmeno; uložená práce. 11 – Kráčet; antická dvouuchá nádoba.
Help: ENATA; FÁTIMA; PENZUM
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file