česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7163 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází (TAJENKA).
Carmen Sylva
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Buddhistické symboly ve tvaru kruhu. B – Zkažené; týkající se Sáma. C – Rozprava; řehtavě (řidč.). D – Otec boha Dia; TAJENKA; otočka. E – Školníci na univerzitách; přinesení nových prvků. F – Trhaviny; pokrytý pihami. G – Rozpoložení.
Svisle:
1 – Opak „nade“; zalévaná. 2 – Točený salám; slovensky „dělo“. 3 – Ohrnutá obruba kalhot; ležící (-á). 4 – Stanovené; obyvatelé Řecka; nástroj k řezání. 5 – Nejvyšší vrchol Beskyd; krátký příběh. 6 – Hesla; obnovení. 7 – Vytékat na povrch; najedený.
Help: KRONOS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file