česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7859 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nejvíce dětí na světě, v průměru 5,3, porodí ženy v subsaharské Africe. (TAJENKA) na jednu ženu připadá dokonce 7 dětí. Světový průměr je 2,5 dítěte narozeného jedné ženě.
Corner puzzle Clues
1 – TAJENKA.
2 – Znovu.
3 – Rod omanů.
4 – Hra s holemi a míčkem.
5 – Opera Josefa Bohuslava Foerstera.
6 – MPZ Rumunska.
7 – Iniciála Uršuly.
Help: INULA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file