česky česky english english deutsch deutsch
Přihlásit (vysvětlení) Registrovat
LUSK Luštění křížovek on-line.
LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Křížovkářský server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
K dnešnímu dni vyšlo již 7960 křížovek.

Hledat v archivu křížovek Archiv

Slovníček pomůže s neznámými slovy. Slovníček

Soutěž Soutěž

Návod jak luštit online Pomoc

Kontakt na autory Kontakt

Soutěžní podmínky

 1. Křížovkářská soutěž je roční dvanáctikolová řešitelská soutěž v řešení křížovek a úloh na principu sudoku. Jednotlivá kola začínají prvním dnem příslušného měsíce a končí pátým dnem po skončení příslušného měsíce. Soutěž se řídí těmito soutěžními podmínkami. Soutěž bude vyhlašována a vedena na webových stránkách www.lusk.cz a www.cshak.cz, zúčastnit se jí může každý přihlášený zájemce - řešitel.
 2. Pro přihlášení do soutěže je povinný e-mail řešitele. E-mail je neveřejný údaj a slouží pouze k přihlášení řešitele do soutěže a případné komunikaci s ním.
 3. Pro přihlášení s automatickou registrací může řešitel využít svůj e-mail na google.com nebo účet na mojeid.cz - viz tlačítka pod odkazem "Přihlásit" nahoře na straně. Po prvním přihlášení přes tyto dva účty (poskytovatele ověření) se registrace automaticky založi.
 4. V každém kole bude téměř každý den řešitelům předložena jedna křížovka vytvořená v souladu se Směrnicemi pro tvorbu křížovek nebo jedna úloha na principu sudoku.
 5. Křížovky lze řešit v průběhu celého soutěžního kola (období jednoho měsíce plus 5 dní následujícího). Poslední možnost odeslání řešení je pátého dne následujícího měsíce. Po tomto termínu se provede uzávěrka kola. Všechna řešení, která přijdou po uzávěrce se již do soutěže nezapočítávají.
 6. Řešiteli bude za období jednoho měsíce (soutěžního kola) přidělen symbol malé stříbrné hvězdy , pokud vyřeší ve stanoveném období všechny křížovky, které v aktuálním kole vyšly. Kolo začíná prvního dne v měsíci (nebo později, pokud prvního nic nevyjde) a končí pátého dne měsíce následujícího. Symbol se zobrazuje za jménem řešitele v tabulce se seznamem výsledků.
 7. Řešiteli bude za období daného roku přidělen symbol velké stříbrné hvězdy , pokud se mu za daný rok podařilo získat alespoň jednu malou stříbrnou hvězdu.
 8. Řešiteli bude za období daného roku přidělen symbol velké zlaté hvězdy , pokud se mu za daný rok podařilo získat všech dvanáct malých stříbrných hvězd. Všechny přidělené symboly se zobrazují za jménem řešitele v tabulce se seznamem výsledků. Malé hvězdy se seskupují pod velké a jsou viditelné po umístění kurzoru nad velkou hvězdu. U každé hvězdy je popisek s oznámením, za jaké období byla udělena.
 9. Vítězi soutěžního kola se stanou ti řešitelé, kteří budou mít vyluštěno nejvíce soutěžních úloh. Pokud bude soutěžní kolo oceněno nějakou cenou a vítězové budou dva a více, tak se výherce ceny stanoví losováním mezi vítězi.
 10. Správné řešení si řešitel ověří kliknutím na tlačítko (odkaz) „Vyhodnotit“, které je vždy součástí křížovky nebo úlohy na principu sudoku. Je-li jeho řešení správné, tak se automaticky uloží do jeho profilu. O tomto záznamu bude řešitel informován hlášením v dialogovém okně: „Řešení bylo zaznamenáno do vašeho profilu.“
 11. Za správné řešení se uznává pouze řešení do písmene shodné s autorským řešením. Každé jiné řešení se do hodnocení nezapočítává. Správná řešení se nezveřejňují.
 12. Tabulka s aktuálním pořadím řešitelů v soutěžním kole je k dispozici na straně „Výsledky soutěže“.
 13. Reklamace, protesty, připomínky a návrhy na změny posílejte přes formulář Reklamace a protesty.
 14. Soutěž organizují provozovatelé serveru www.lusk.cz ve spolupráci se Českým svazem hádankářů a křížovkářů.